Tag: Pinksterconferentie

‘Maar wij zien Jezus’ thema van Pinkster­­conferentie 2023

Zojuist maakte Ruben Flach, directeur van Stichting Opwekking, bij Groot Nieuws Radio het thema van de 53ste Pinkster­conferentie bekend: ‘Maar wij zien Jezus’. De jaarlijkse conferentie vindt van 26 t/m 29 mei 2023 plaats op het evenementen­terrein van Walibi Holland in Biddinghuizen.

Thema: Maar wij zien Jezus

Het thema is te vinden in de brief aan de Hebreeën 2:9 (HSV) waarin verwezen wordt naar het feit dat Jezus ons is voorgegaan in het plan dat God voor ons heeft. We zien de onrust en onzekerheid om ons heen – en wat dit doet met ons zelf: hoe ook wij angstig kunnen worden en bezorgd, of overtuigd van ons eigen gelijk en star in onze mening. Tegelijk wéten we dat alles in Gods hand is, en dat wij veilig zijn. Maar hoe scherp zien we dat nog? De Hebreeën schrijver stelt dan: te midden van alles, ondanks alles en dwars dóór alles heen zien wij Jezus. Vanuit focus op Hem kunnen we leven met vertrouwen. Een leven in aanbidding en overgave maakt dat wij Hem gaan kennen zoals Hij is, scherper zien, en kunnen dienen in een wereld die Jezus nodig heeft.

Maar wij zien Jezus, omdat vanuit Hem het hier en nu reliëf krijgt en kleur.
Maar wij zien Jezus, omdat ons perspectief op de eeuwigheid maakt dat wij ons altijd veilig weten.
Maar wij zien Jezus, omdat we altijd gaan lijken op dat wat we het meeste zien.

Conferentie voor iedereen

De Pinksterconferentie is een plaats waar mensen van alle leeftijden en uit alle kerkelijke achtergronden welkom zijn om het Pinksterfeest mee te vieren. Naast het hoofdprogramma voor volwassenen, zijn er ook programma’s speciaal voor kinderen, tieners en jongeren. En ook voor mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsstoornis is er een programma in de Bijzondere Mensen Tent.

Het thema ‘Maar wij zien Jezus’ loopt als rode draad door alle programma’s heen. Informatie over de uitwerking van het thema en sprekers volgt op een later moment.

Pinksterconferentie

Livevideo cd 46 – opname van de Pinkster­conferentie – op YouTube

Tijdens de Pinksterconferentie zijn de liveopnames gemaakt van de nieuwe serie Opwekkingsliederen van cd46 en die zijn vandaag gereleased. Vanaf zaterdag kun je het hele concert meebeleven, maar nu al kun je lekker lang luisteren naar de playlist die we hebben samengesteld!

Aanbiddingsconcert met Opwekkingband

De liederen zijn opgenomen tijdens een uniek liveconcert van de Opwekkingband op de zaterdagmiddag. De grote tent barstte bijna uit zijn voegen toen we met duizenden conferentiebezoekers vol passie en enthousiasme over Gods macht en genade zongen in liederen als Egypte, Vrijheid, De Naam van Jezus en De strijd behoort U toe. Een feest van aanbidding – voor God, maar ook voor onszelf!

Je vindt de playlist en (vanaf zaterdag) het complete concert op ons YouTubekanaal: om thuis of waar je ook maar bent te luisteren en God te aanbidden!

Naar de playlist

Pinksterconferentie

Pinkster­conferentie blijven terugkijken? Word vriend!

De hele zomer door was het mogelijk om de programma’s van de Pinksterconferentie terug te kijken. Handig voor als je een seminar had gemist, of de Sing-in nog eens wilde herbeleven met het hele gezin! Na 1 september is het niet meer mogelijk om programma’s terug te kijken.

Beschikbaar voor vrienden

Voor Vrienden van Opwekking willen we de programma’s wel graag beschikbaar blijven stellen op Opwekking gemist. Ben je nog geen Vriend van Opwekking, maar wil je wel graag de Pinksterconferentie terugkijken? Word dan vriend en blijf betrokken bij Opwekking! Je wordt dan altijd als eerste geïnformeerd over onze activiteiten en ontvangt gratis ons Opwekking Magazine (op papier of digitaal, aan jou de keus). En: als Vriend van Opwekking help je ons o.a. om de Opwekkingsliederen te blijven uitgeven en de Pinksterconferentie te organiseren!

Word vriend Terugkijken

Pinksterconferentie

Opbrengst en verdeling zendingscollecte Pinksterconferentie

De zendingscollecte die we tijdens de Pinksterconferentie op maandagmorgen hebben gehouden, heeft een recordbedrag opgeleverd: 126 duizend euro! Wat een prachtig bedrag om te verdelen onder zendings- en hulpverleningsprojecten in Nederland en daarbuiten.

In het conferentiemagazine en op onze site maakten we al de eerste tien organisaties bekend die inmiddels elk een bedrag van vijfduizend euro hebben ontvangen. Daarnaast heeft het bestuur nog eens tien organisaties uitgekozen die elk drieduizend euro ontvangen:

Over het restbedrag van de collecte neemt het bestuur binnenkort een beslissing. De kinderen op het Kinderplein hebben 1279 euro met elkaar gespaard voor het Kinderdorp van Hart voor Haïti. Alle gulle gevers hartelijk dank voor hun bijdrage!

Pinksterconferentie

Aan de slag met conferentie­thema met verdiepingsboekje ‘Diep geraakt’

Het thema ‘Diep geraakt’ liep als een rode draad door de programma’s van de Pinksterconferentie heen. Wil je verder aan de slag met het conferentiethema? Bijvoorbeeld als huiskring, kerk, gezin of persoonlijk? Download dan het verdiepingsboekje dat het Evangelisch College naar aanleiding van het thema heeft samengesteld.

Diepe indruk

Het thema van de conferentie is gebaseerd op Handelingen 2 waar Petrus op de Pinksterdag getuigt van Jezus’ dood en opstanding, en hoe de uitstorting van de Heilige Geest onderdeel is van Gods plan. Deze boodschap maakte diepe indruk. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders? (2:37). In het verdiepingsboekje word je door middel van gerichte leesopdrachten, achtergrondinformatie en reflectievragen meegenomen op een ontdekkingstocht naar de achterliggende betekenis van dit vers en de rol van de Heilige Geest daarin.

Laat je inspireren door de prachtige Pinksterboodschap en ga de diepte in!

Download

Pinksterconferentie

Video – Bekijk de aftermovie Pinkster­conferentie

“We zijn d’r weer! Welkom allemaal op de 52ste Pinksterconferentie van Stichting Opwekking!” Zo opende Ruben Flach op vrijdagavond 3 juni enthousiast de Pinksterconferentie. Terug te zien in de enige echte aftermovie!

In vogelvlucht (2,5 minuut) laten we je nog even de Pinksterconferentie beleven. Van een bijna leeg veld tot duizenden mensen die het terrein opstromen, tentjes opzetten en een geweldige tijd met God en elkaar beleven. Neem een kijkje bij de tieners in de Hangar, op het jongerenterrein in de fantastische grote open tent, en maak een knuffelmoment met Krelis de Vogel mee in de Bijzondere Mensen Tent mee. Zie hoe het er op het Kinderplein uitziet of zing nog eens lekker mee met De zegen tijdens de Sing-in.

Wil je nog meer van de Pinksterconferentie terugkijken? Dat kan! Via ons digitale platform kun je tot 1 september (Vrienden van Opwekking hebben ook daarna nog toegang) samenkomsten, seminars en tutorials van de tieners terugkijken.

Terugkijken

Pinksterconferentie

Dankbaar terugkijken op een gezegende Pinkster­­conferentie

Wat een feest om met duizenden mensen Pinksteren te vieren! En niet alleen in de polder: ook online werd de conferentie meebeleefd, thuis of op lokale Pinkstervuurtjes – zelfs tot in de VS en Brazilië! Heel veel dank aan alle mensen die hard hebben gewerkt om de conferentie mogelijk te maken.

De conferentie in cijfers

Dat we het hebben gemist om bij elkaar te komen de afgelopen twee jaar, was duidelijk. Duizenden mensen kwamen enthousiast richting de polder om de Pinksterconferentie mee te maken:

 • Aantal kampeerders: 19.009
 • Totaal op zondag: 45.197
 • Totaal daggast (hele weekend): 52.585
 • Totaal daggasten + kampeerders hele weekend: 60 à 65 duizend
 • Digitaal: 55 duizend unieke bezoekers, meest bekeken vanuit Nederland, België en Duitsland

Verdrietig maar dankbaar

Helaas eindigde de Pinksterconferentie met een verdrietige noot. Reinder, een conferentiebezoeker die enige dagen vermist was, is levenloos aangetroffen. Voor familie en vrienden een groot verdriet. Maar ook voor ons als Opwekking een schok. Ondanks dit verdrietige bericht zijn we dankbaar voor alles wat God in ons midden heeft gedaan. De verhalen en getuigenissen van mensen die diep zijn aangeraakt stromen binnen. Mensen die een keuze hebben gemaakt om Jezus te volgen, genezen zijn, of vervuld zijn met Gods Geest. Heb jij iets bijzonders meegemaakt tijdens het weekend? Dan horen we graag van je. Stuur je verhaal naar info@opwekking.nl.

Wat een wonder

We zijn er stil van: de collecte-opbrengst van 1 miljoen. Het organiseren van de conferentie is een stap in geloof, en wat is het dan bijzonder als het collectedoel is gehaald! Dat geeft ons ook vertrouwen dat God zal voorzien in de resterende financiën die nodig zijn om de conferentie te bekostigen. Ook de zendingscollecte op maandagmorgen was hartverwarmend: een bedrag van maar liefst 126 duizend euro. Iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen willen we van harte bedanken. Met jouw gift heb je de Pinksterconferentie mogelijk gemaakt en zendelingen dichtbij en ver weg gezegend!

Nog even nagenieten van de Pinksterconferentie? Dat kan! Je kunt foto’s bekijken, verhalen en getuigenissen lezen, en samenkomsten en seminars terugkijken. Dat laatste is mogelijk tot 1 september; Vrienden van Opwekking kunnen ook daarna de programma’s nog terugkijken.

Even nagenieten Deel je verhaal

Pinksterconferentie

Beleef de Pinkster­conferentie digitaal mee

Ook als je niet naar de polder komt, kun je de Pinksterconferentie meebeleven. Een groot deel van het programma wordt namelijk uitgezonden via het digitale platform. Vier Pinksteren met ons mee, dichtbij of verder weg!

Programma voor alle leeftijdsgroepen

Volg thuis, in je gemeente of samen op de camping tijdens jullie Pinkstervuurtje de samenkomsten via livestream, laat je inspireren door de seminars over actuele onderwerpen en zing uit volle borst mee tijdens de Sing-in. Natuurlijk vind je op het digitale platform ook programma’s voor de diverse leeftijdsgroepen: kinderen, tieners, jongeren en de Bijzondere Mensen Tent. Het platform is toegankelijk tijdens de Pinksterconferentie.

We wensen je een gezegende Pinksterconferentie!

Naar het platform

Pinksterconferentie

Opwekkings­liederen cd 46 verkrijgbaar met Pinksteren

Traditiegetrouw verschijnt de cd met nieuwe Opwekkings­liederen rond Pinksteren. En hoewel de nieuwe serie liederen al in kleinere selecties door het jaar heen zijn opgenomen en gereleased, beleeft ook de nieuwe cd 46 zijn primeur tijdens de Pinksterconferentie.

Nieuwe aanpak

Bij de totstandkoming van cd46 hebben we voor een nieuwe aanpak gekozen. Op een aantal momenten in het jaar zijn de nieuwe Opwekkingsliederen in een kleinere selectie opgenomen. Voordeel van deze werkwijze is dat de nieuwe liederen sneller beschikbaar zijn en verdeeld over het jaar kunnen worden aangeleerd. Eén ding verandert niet: de complete cd heeft zijn primeur op de Pinksterconferentie.

Dertien nieuwe liederen

En wat is ‘ie weer mooi geworden! Dertien nieuwe liederen (858-870) om God te aanbidden en zelf geraakt te worden, waaronder het themalied Diep geraakt, geschreven door Reyer en Harold ten Cate. Daarnaast vind je nog meer liederen van eigen bodem, zoals Huis van gebed en Verhoog zijn naam, net als de mooiste liederen die wereldwijd – en nu ook in het Nederlands – gezongen worden! Zo vind je op de cd prachtige vertalingen van Just be (Hier zijn), I speak Jesus (Ik spreek Jezus) en Battle belongs (De strijd behoort U toe).

Koop de cd in onze lectuur- en muziektent op het conferentieterrein, of bestel hem snel en gemakkelijk in onze webwinkel!

Naar de webwinkel

Pinksterconferentie

Geven vanuit je hart – zendings­collecte Pinkster­conferentie

Een belangrijk principe van de Pinksterconferente is dat we willen delen met zendings- en hulpverleningsorganisaties die zich in Nederland en wereldwijd inzetten om de liefde van God te verkondigen. Daarom houden we op maandagmorgen een zendingscollecte waarvan de opbrengst geheel naar diverse projecten gaat.

Elk jaar selecteert het bestuur van Opwekking uit de ingediende aanvragen tien projecten die als eerste een gift uit de zendingscollecte ontvangen. Afhankelijk van de collecteopbrengst zullen we na de Pinksterconferentie nog andere projecten zegenen met een gift. De eerste tien organisaties we hebben gekozen, zijn:

We bevelen de zendingscollecte van harte bij je aan! Kom je niet naar de Pinksterconferentie, maar wil je wel graag je steentje bijdragen aan deze werkers in Gods koninkrijk? Via de button kun je online doneren. Bij voorbaat dank!

Ja, ik doneer!

Pinksterconferentie

Houd je kinderen dicht bij God: nieuw boek over geloofsopvoeding

Met Pinksteren verschijnt bij Opwekking een nieuw boek over geloofsopvoeding: Houd je kinderen dicht bij God – 40 gesprekken om te voeren met je kind. Want hoe reageer je op sommige lastige geloofsvragen waar je kinderen mee worden geconfronteerd? Een boek bomvol informatie om je kids weerbaar te maken!

Kritische vragen

Kinderen van alle leeftijden krijgen te maken met kritische vragen over het christendom, waar ze vaak niet goed antwoord op weten: op school, via vrienden of online. Het resultaat? Uit onderzoek blijkt dat tegen de tijd dat ze de leeftijd van jongvolwassene bereiken, minstens 60% het geloof loslaat. Het probleem is dat kinderen niet worden toegerust met die antwoorden, vaak omdat hun ouders die kennis zelf niet hebben.

Duidelijke antwoorden

In Houd je kinderen dicht bij God van de Amerikaanse auteur Natasha Crain komen veertig van de meestgestelde vragen waar kinderen mee te maken krijgen aan de orde – over God, de waarheid en wereldbeelden, Jezus, de Bijbel, en wetenschap. En er worden heldere, makkelijk te begrijpen antwoorden aangereikt om samen als gezin over door te praten en een stevig geloofsfundament te leggen. Maak je kinderen weerbaar zodat ze in staat zijn goed te reageren op moeilijke vragen die hun geloof onder druk kunnen zetten!

Houd je kinderen dicht bij God is verkrijgbaar vanaf Pinksteren, maar je kunt het boek nu alvast bestellen in de webwinkel van Opwekking (uitlevering rond Pinksteren).

Bestel direct

Pinksterconferentie

Vertaling voor anders­taligen en vertolking voor doven

De Pinksterconferentie is een plek voor iedereen. En om de conferentie voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken, worden de samen­komsten vertaald in het Engels, Russisch (o.a. voor Oekraïense vluchtelingen) en in het Farsi. Voor doven en slechthorenden zijn er tolken Nederlandse gebarentaal en schrijftolken aanwezig.

Simultaanvertaling

Speciaal voor anderstaligen die de Pinkster­conferentie willen meebeleven, zijn de samen­komsten beschikbaar in het Engels, Russisch en in het Farsi. Om gebruik te maken van deze gratis service kun je voorafgaand aan de samenkomst een headset afhalen bij het infopunt. Let op! Om de headset te kunnen lenen moet je je legitimatiebewijs afgeven, bij inlevering van de set ontvang je deze weer terug. De Engelse en Russische vertaling wordt vanuit Opwekking verzorgd door een team van vrijwilligers; de vertaling naar het Farsi door 222 ministries.

Tolken gebarentaal en schrijftolken

Tijdens de samenkomsten zijn er tolken Nederlandse gebarentaal aanwezig in een speciaal hiervoor gereserveerd gedeelte van de tent. Je kunt je hiervoor aanmelden door (voor Hemelvaartsdag) een mail te sturen naar dovennaaropwekking@gmail.com. Daarnaast zijn er ook schrijftolken voor mensen die het gesproken woord lastig kunnen verstaan. Zij tikken in wat er wordt gezegd, zodat je kunt meelezen. In de grote tent kun je in het vak waar de gebarentolk staat een tablet ophalen, zodat je op je eigen plek de ondertiteling live mee kunt lezen. Je kunt je hiervoor aanmelden door een mailtje te sturen (voor Hemelvaartsdag) naar dovennaaropwekking@gmail.com.

Een mooie Pinksterconferentie gewenst!

Pinksterconferentie

Kom naar het Gebedsplein en bid en lees mee!

Het Gebedsplein neemt een centrale plek in op de Pinksterconferentie. Dat is geen toeval, want gebed is de motor van deze ‘werkplaats van de Heilige Geest’! Kom ook en bid mee bij het 24 uursgebed, lees mee bij de Bijbel Challenge, maak een gebedsreis of ontmoet God in de stilte.

24 uursgebed

We zijn ons ervan bewust dat gebed een onmisbaar onderdeel is van de Pinksterconferentie. Daarom wordt er tijdens de conferentie 24 uur per dag gebeden. We nodigen je van harte uit om één of meer gebedsblokken mee te bidden op het Gebedsplein. Wil jij de conferentie meedragen in gebed? Geef je dan snel op! Je ontvangt een kwartier van tevoren een herinnering per sms. Zorg dat je er bent, zodat er echt voortdurend gebeden wordt.

Bijbel Challenge

De Bijbel – Gods richtlijn voor ons geloof en de waarheid waaruit we leven – in één keer voorlezen van Genesis tot Openbaring. Kan dat? Wel als je dat met een grotere groep mensen samen doet! Die uitdaging gaan Opwekking en het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap samen aan tijdens de Pinksterconferentie. We geloven in de kracht van het in geloof uitspreken van Gods Woord en daarom wordt van vrijdag 3 t/m maandag 6 juni de hele Bijbel doorgelezen, dag èn nacht. En jij kunt meedoen aan deze ‘challenge’! Dus wil jij – jong of oud – ten minste een kwartier voorlezen uit de grote bijbel op het Gebedsplein, meld je dan snel aan. Je krijgt een bevestiging en ontvangt per sms een herinnering. Zorg dat je dan ook echt aanwezig bent zodat de ‘ketting’ niet onderbroken wordt. We rekenen op je!

Van harte welkom op het Gebedsplein.

Ik bid mee! Ik lees mee!

Pinksterconferentie

Download de OpwekkingApp en mis niets van de Pinkster­­conferentie

Met de OpwekkingApp heb je altijd alle actuele programma-informatie bij de hand en blijf je op de hoogte van het laatste Pinkster­conferentie­­nieuws. Daarnaast kun je via de app de livestream volgen – waar je ook bent. Ontdek alle mogelijkheden van de OpwekkingApp en download hem vandaag nog!

Download Android Download iOS

 

Handige conferentietool

Welk programma vind je waar op het terrein? En hoe laat moet je zondagmiddag richting het Sing-interrein om lekker mee te zingen? In de app zijn handige tools gebouwd om ervoor te zorgen dat je niets hoeft te missen van de Pinksterconferentie!

 • Programmaoverzicht – Het programma van het hele weekend gestructureerd per dag, per terrein of per thema. Zo zie je in één oogopslag wanneer je dat toffe seminar kunt volgen of bij welke tent je je kind kunt brengen voor een geweldig kinderfeest.
 • Praktische informatie – Alles wat je moet weten over eten en drinken, mission partners, en belangrijke zaken als noodnummers, reglement en voorwaarden en extra voorzieningen.
 • Sing-in – Alle liederen die tijdens de Sing-in worden gezongen gemakkelijk en overzichtelijk bij elkaar (alleen zichtbaar tijdens de Sing-in).
 • Find my tent – Een superhandige tool om de positie van je tent of auto op te slaan, zodat je die weer gemakkelijk terugvindt.

De OpwekkingApp is gratis te downloaden en beschikbaar voor iOS en Android. Let op! Als je de app nog hebt geïnstalleerd van een vorige Pinksterconferentie moet je de app verversen, anders worden de actuele gegevens niet geladen. Een mooie conferentie gewenst!

Pinksterconferentie

Programma van de Pinkster­conferentie bekend

Vorige maand maakten we de sprekers van het hoofd­programma van de Pinkster­conferentie al bekend, maar inmiddels is ook het seminar­programma en het programma voor alle leeftijds­groepen in grote lijnen bekend. Het programma is te vinden op onze website, en wordt de komende weken verder aangevuld.

Conferentie voor iedereen

Dit jaar staat de Pinksterconferentie in het teken van het thema ‘Diep geraakt’, dat de basis vormt voor de programma’s voor de diverse leeftijds­groepen. Tijdens het weekend zijn er ’s morgens, ’s middags en ’s avonds diensten waarin aanbidding onder leiding van de Opwekkingsband en de Jongerenband, en prediking centraal staan.  Ook voor jongeren, tieners, kinderen en mensen van de Bijzondere Mensen Tent is er een uitgebreid en divers programma, afgestemd op hun eigen niveau en leeftijd. Een deel van het programma kan via de livestream thuis worden gevolgd, via het platform van de digitale Pinkster­conferentie.

De Pinksterconferentie vindt van vrijdag 3 t/m maandag 6 juni plaats op het evenemententerrein van Walibi-Holland.

Ik ben benieuwd!

Pinksterconferentie

Geen corona­maatregelen meer voor Pinkster­conferentie

Vanaf 23 maart heeft het kabinet het testen voor toegang voor evenementen met meer dan 500 bezoekers losgelaten. Dat betekent dat er geen coronatoegangsbewijs meer nodig is om de Pinksterconferentie te bezoeken, en dat iedereen van harte welkom is om Pinksteren te komen vieren in de polder!

Dankbaar en enthousiast

We zijn dankbaar voor deze gunstige ontwikkelingen! Als er iets is waar we naar verlangen en wat we belangrijk vinden, is het wel dat de Pinksterconferentie voor iedereen toegankelijk is. Door de zegen van God zijn we uitgegroeid tot een plek waar meer dan 50 duizend mensen, gelovigen uit allerlei kerken maar ook ongelovigen, bij elkaar komen om elkaar, maar vooral God te ontmoeten. Dus we zijn enthousiast dat we verder kunnen bouwen! Natuurlijk blijven we de ontwikkelingen op de voet volgen, zodat we te allen tijde aan onze verplichtingen kunnen voldoen zoals gesteld in de evenementenvergunning. We houden je op de hoogte via onze website en socialmediakanalen.

Meld je aan!

Nu het testen voor toegang van de baan is, en iedereen welkom is, zien we de opgaven toenemen. Heb je je nog niet aangemeld, dan heb je tot 1 april de tijd om nog te profiteren van de supervroegboekkorting. Ook als je niet komt kamperen, maar als daggast voor een of meer dagen de Pinksterconferentie wil meemaken, is het noodzakelijk om je aan te melden. Die aanmelding heeft niets te maken met coronamaatregelen maar is uit veiligheidsoverwegingen. We zien uit naar je komst!

Ik kom ook!

Pinksterconferentie

Bouw mee aan de Pinkster­conferentie – juist nu!

We zijn vol enthousiasme bezig met de voorbereidingen voor de 52ste Pinksterconferentie en zien ernaar uit om met elkaar een prachtig pinksterfeest in de polder te vieren! Dit jaar lopen we, meer dan andere jaren, tegen bijzonder hoge kosten aan bij de organisatie van de conferentie. Graag vertellen we daar meer over.

Een rekensommetje

Doordat de evenementensector twee jaar heeft stilgelegen, zijn de kosten voor huur en verhuur met gemiddeld 20 procent gestegen. In combinatie met hogere huurtarieven voor de Walibiterreinen, strengere wet- en regelgeving vanuit de overheid en algemene kostenstijgingen kan het collectedoel oplopen tot 1,6 miljoen. Omdat we in aanloop naar de conferentie al moeten voldoen aan afspraken met leveranciers kunnen we dit bedrag niet alleen in de collectes tijdens de conferentie ophalen. Daarom starten we deze campagne waarin we je vrijmoedig vragen om de Pinksterconferentie mogelijk te maken!

Wat kun jij doen?

• Kom! Hoe meer mensen de conferentie bezoeken, hoe lager het collectedoel wordt
• Geef! Geef een eenmalige gift
• Doe! Zet een toffe crowdfunding op voor Opwekking!
• Word vriend! Word Vriend van Opwekking en geef je tijd, gebed en/of financiële bijdrage

We delen deze uitdaging in alle openheid met iedereen die zich op een of andere manier betrokken voelt bij de Pinksterconferentie. We willen samen in geloof optrekken en gaan ervaren hoe God door ons allemaal heen zal voorzien in wat nodig is. En in geloof willen we ook dit jaar deze 52ste Pinksterconferentie voor en met Nederland organiseren. Een plek die een ‘werkplaats van de Heilige Geest is, waar God mensen aanraakt!

Help jij mee om de Pinksterconferentie mogelijk te maken? Alvast hartelijk dank voor je steun!

Ik bouw mee!

Pinksterconferentie

Sprekers hoofd­programma Pinkster­­conferentie bekend

‘Diep geraakt’ is het thema van de 52ste Pinkster­conferentie die Opwekking tijdens het pinkster­weekend van vrijdag 3 t/m zondag 6 juni organiseert. De conferentie vindt als vanouds live plaats op het evenemententerrein van Walibi Holland in Biddinghuizen maar kan ook digitaal meebeleefd worden.

Overzicht sprekers en programma

De aftrap van de Pinksterconferentie is op vrijdagavond met een samenkomst waarin Christian Tan spreekt. Op zaterdagmorgen gaat J. John voor en ’s middags is er een seminar over de Heilige Geest in de grote tent met Jan Pool. Jannica van Barneveld staat op het programma voor zaterdagavond, en op zondagmorgen is het de beurt aan Ruben Flach en wordt het Heilig Avondmaal gevierd. ’s Middags kunnen we heerlijk samen zingen in de openlucht tijdens de Sing-in voor alle leeftijden. Op zondagavond spreekt David de Vos in een dienst met gebed voor de zieken en Henk Stoorvogel spreekt op maandagmorgen. De conferentie wordt afgesloten met een concert op maandagmiddag.

In de polder en digitaal

De Pinksterconferentie zal dit jaar weer als vanouds op het terrein van Walibi Holland in Biddinghuizen worden georganiseerd. De registratie daarvoor is inmiddels in volle gang en duizenden kampeerders en daggasten hebben zich al aangemeld. Naast het live evenement in de polder is ook een digitale conferentie niet meer weg te denken. Een groot deel van het programma wordt uitgezonden via het digitale platform: de hoofdsamenkomsten zijn via livestream te volgen en daarnaast worden seminars digitaal aangeboden. Daarmee maken we de conferentie ook voor mensen beschikbaar die thuis Pinksteren vieren of op de camping hun eigen ‘lokale pinkstervuurtje’ organiseren.

Kinderen, tieners en jongeren hebben hun eigen programma’s, en dat geldt ook voor de bezoekers van de Bijzondere Mensen Tent. Het uitgebreide programmaoverzicht voor alle leeftijdsgroepen komt in april beschikbaar. Houd onze website of socialmediakanalen in de gaten. Of nog handiger: meld je hieronder aan voor onze nieuwsbrief, dan ben je als eerste op de hoogte van het nieuws!

Pinksterconferentie

 • 1
 • 2

Blijf op de hoogte

Bekijk het laatste nieuws of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Over ons    Colofon    Voorwaarden    ANBI    Privacy    Cookies    Disclaimer

Copyright © St. Opwekking    Alle rechten voorbehouden    Website door Aaron Media