Skip to main content

Adverteren

Heb je als organisatie een missie die Bijbels geïnspireerd is? En houd je je bezig met zending, evangelisatie, (pastorale) hulpverlening, (Bijbel)onderwijs of christelijke dienstverlening? Keuze genoeg om je organisatie bekend te maken bij onze tienduizenden bezoekers! Een kleine greep: plaats een advertentie in ons conferentie- of in ons terugblikmagazine, op een banner in de conferentieapp of op een strategische plek op het terrein. Of kies voor adverteren op het jongerenterrein als je boodschap voor jongeren is. Bekijk snel alle mogelijkheden.

NB: Inmiddels is het niet meer mogelijk om van de advertentiemogelijkheden voor de Pinksterconferentie 2024 gebruik te maken.

Advertentie

Rond Pinksteren verschijnt het speciale conferentienummer van Opwekking Magazine, een  lekkere dikke editie bomvol artikelen en (programma)info voor de Pinksterconferentie die tijdens de conferentie wordt uitgedeeld. En na afloop kijken we terug in het terugblikmagazine: om nog lang van de conferentie na te genieten, vol foto’s, getuigenissen en content van de conferentie! Of plaats een advertentie op de programmaflyer die we uitdelen aan de bezoekers van de Pinksterconferentie. Een handzame dubbelzijdige flyer met programma op de voorkant en advertentiemogelijkheden op de achterkant. 

 • Conferentiemagazine 1/1
  € 1.350,-
 • Conferentiemagazine 1/2
  € 750,-
 • Conferentiemagazine 1/4
  € 500,-
 • Terugblikmagazine 1/1
  € 1.350,-
 • Terugblikmagazine 1/2
  € 750,-
 • Terugblikmagazine 1/4
  € 500,-
 • Programmaflyer
  € 500,-

Banner in bannertoren

Tijdens de Pinksterconferentie staan er op strategische plekken bannertorens van steigermateriaal met informatie voor bezoekers zoals een plattegrond. Op deze bannertorens kun je jouw advertentie plaatsen. Een unieke mogelijkheid om je organisatie onder de aandacht van duizenden bezoekers te brengen! Wil je je banner op het jongerenterrein plaatsen? Klik dan hier.

 • Bannertoren boulevard
  € 350,-
 • Bannertoren boulevard bij Leiderschapstent
  €350,-
 • Bannertoren kampeerterreinen (A t/m G)
  € 200,-
 • Bannerposter groot langs boulevard 1 & 2
  €750,-

Banner op hekken

Nieuw dit jaar! De mogelijkheid om banners te plaatsen op hekken. Deze hangen op zichtbare plekken langs de looproutes van de Pinksterconferentiebezoekers.

 • Banner hek Teenzone
  € 300,-
 • Banner hek Boulevard (ter hoogte van Kinderplein)
  € 500,-
 • Banner hek looproute vanaf fietsenstalling (ingang C)
  € 500,-

Banner online

Een onmisbaar communicatiemiddel tijdens de conferentie is de OpwekkingApp, een actuele bron van informatie voor bezoekers. Afgelopen jaar had de OpwekkingApp over het weekend gemiddeld ruim 28.000 actieve gebruikers. 

Een advertentie in de vorm van een banner onder in het scherm bereikt dus duizenden bezoekers en medewerkers! 

Je levert de banner aan op basis van onze specificaties, inclusief hyperlink. Wij bepalen niet op welke pagina de banner wordt geplaatst; dit gebeurt op basis van een roulatiesysteem.

 • Banner in de OpwekkingApp
  € 500,-

Ledwall

Op de grote buitenschermen op het hoofdterrein worden ’s middags tussen de programma’s door korte promotiefilmpjes vertoond. Een communicatiemiddel met impact!

 • Commercial ledwall hoofdterrein – 30-45 sec
  € 1.500,-
 • Slide commercial ledwall hoofdterrein
  € 750,-

Bannertoren jongerenterrein

Wil je op het jongerenterrein een banner bestellen? De bannertorens zijn daar dit jaar thematisch. Een beetje zoals een aanplakbiljet. Er zijn drie mogelijkheden:

 • Toren 1: thema hulp- & zendingsorganisatie
 • Toren 2: thema communityfocus, denk aan organisaties/communities voor jongeren
 • Tussen de pilaren van The Great Place: ook is er dit jaar voor kunst, creativiteit en muziek een banneroptie tussen de pilaren van The Great Place.

  Drie mooie opties die alleen beschikbaar zijn voor organisaties binnen deze inhoudelijke thema’s. (en Youth.Opwekking houdt het recht om geplaatste reserveringen te annuleren). Voor alle organisaties die niet in deze thematische banners passen is er ruimte bij de sportveldbannering.
 • Toren 1 & 2
  € 350,-
 • Banners The Great Place (kunst/muziek)
  € 300,-

Video jongerenprogramma

Richt jij je specifiek op jongeren? En wil je je organisatie tijdens de Pinksterconferentie bij deze doelgroep onder de aandacht brengen? Dan is een video in the Great Place (de grote tent) bij de Youth.Opwekking diensten een aanrader! Er is beperkt ruimte en de plekken zijn alleen te reserveren door organisaties die aansluiten bij de geestelijke lijn van de diensten van Youth.Opwekking.

 • Video in de jongerentent – 30-45 sec
  € 795,-

Sportveldreclame jongerenterrein

Een uníeke promotiemogelijkheid voor jouw organisatie. Een weekend lang bezoeken 15.000 jongvolwassenen het jongerenterrein, en de hele dag door wordt er actief gesport & toegejuicht. De veldreclame brengt de sporters en kijkers elke wedstrijd lang subtiel in aanraking met jouw organisatie.

 • Borden sportveld
  € 500,-

Commercial online (stream)

Tijdens de Pinksterconferentie is het ook mogelijk om in de verschillende streams een commercial te tonen. Evenals voorgaande jaren worden de diensten gestreamd via ons digitale platform. Mensen die thuis, in een groep of op de camping de conferentie meebeleven, kijken via deze livestream.

De aangeleverde commercials worden in een mix getoond in de streams van het hoofdprogramma, het seminarprogramma en het jongerenprogramma.

 • Commercial in de stream, 30-45 sec
  € 750,-

Met uitzondering van bovenstaande mogelijkheden en die vermeld onder ‘Promotie’ is het niet toegestaan om op welke wijze dan ook promotionele of commerciële activiteiten te ondernemen. Dit houdt in dat er geen folders verspreid mogen worden, geen affiches opgehangen, niet gecollecteerd of geënquêteerd mag worden enz.

Promoot jouw organisatie

Naast deze advertentiemogelijkheden kun je je ook als organisatie ter plekke persoonlijk presenteren op de Boulevard, Plaza of EXPO.