Skip to main content

Praktisch

Duurzaamheid

Duurzaamheid en de zorg voor de schepping is een actueel en belangrijk thema. Graag informeren wij je hoe we hier tijdens de Pinksterconferentie praktisch handen en voeten aan geven. En hoe we daar met elkaar aan kunnen bijdragen!

Met onze sanitaire voorzieningen besparen wij drinkwater

Met onze sanitaire voorzieningen besparen wij drinkwater. Per spoelbeurt verbruiken onze toiletten 6 à 7 liter minder water dan normale toiletten. Ook gebruiken we een grijswatersysteem voor het doorspoelen. Dit bespaart drinkwater.

Om ervoor te zorgen dat onze sanitaire voorzieningen optimaal blijven werken, vragen wij jou als bezoeker geen afval door te spoelen. Het doorspoelen van afval, zoals vochtige doekjes, maandverband en tampons, veroorzaakt verstoppingen en milieu-incidenten.

Samen voor een schoon conferentieterrein

Samen zijn we verantwoordelijk voor een schoon conferentieterrein. Daarom hebben we op alle kampeervelden een klein scheidingsstation voor glas, batterijen en ijzerwaren. Help mee en gooi jouw afval in de juiste bak!

Na afloop van de Pinksterconferentie zorgen onze vrijwilligers ervoor dat het terrein voor 100% afvalvrij is. Hier zijn wij superblij mee en we danken onze vrijwilligers hartelijk.

Het blijft belangrijk dat de afvalstromen worden beperkt. Jij als bezoeker kunt ook een bijdrage leveren. Neem bijvoorbeeld je eigen drinkfles mee en vul deze gratis bij één van de watertappunten. Dit scheelt onnodig gebruik van plastic flesjes. En gooi je lege flesjes en blikjes in de speciale kliko’s, want daarmee lever je niet alleen mooie bijdrage aan het milieu maar ook aan de Pinksterconferentie. Het statiegeld komt nl. ten goede aan de conferentie!

Korting op je eigen koffie, breng je eigen beker mee

Dit jaar kun je bij de koffiepunten kiezen om je eigen beker te gebruiken. Of om ter plekke een functionele Opwekkingbeker aan te schaffen. Door geen gebruik te maken van een werpwerpbekertje ontvang je dit jaar € 0,15 korting per kopje koffie. Dit geldt voor alle koffiepunten op het terrein.

Carpoolen: goedkoper, duurzamer en gezelliger!

Carpoolen is een mooie manier om zuinig te reizen. Wil je graag carpoolen naar het conferentieterrein of weer terug naar huis? Dan raden wij je aan om je carpoolrit te regelen via deze website. Hier kun je gemakkelijk een carpoolrit zoeken en/of aanbieden. Vul het adres Walibi Holland in en kies voor de juiste datum. Overleg waar jullie elkaar ontmoeten en ophalen/afzetten. Goedkoper, rustiger op de weg, duurzamer en gezelliger!

In gesprek met partners en leveranciers

In gesprek met partners en leveranciers

Als Opwekking realiseren we ons dat een duurzame conferentie niet alleen te bereiken is. Daarom proberen wij in gesprek te blijven over dit thema met partners, leveranciers en de evenementensector om zo samen vooruitgang te boeken.

Verder zoeken we doelbewust naar mogelijkheden voor minimaal transport van de materialen. Dat doen we o.a. door materialen zelf aan te schaffen, maken en beheren, maar ook door op zoek te gaan naar leveranciers uit de buurt.

Vermindering van aggegraten

We denken na over hoe we verantwoord kunnen omgaan met energie. Door opnieuw te kijken naar de verdeling van elektriciteit hebben we het aantal aggregaten kunnen verminderen. Ook zetten we powerbanks in. Powerbanks hebben diverse voordelen, namelijk: vermindering van uitstoot, besparing van brandstof en reductie van geluid. Daarnaast zorgen de powerbanks ervoor dat de aggregaten zo rendabel mogelijk werken. De komende jaren zet Opwekking zich in om het energiegebruik continue te blijven verbeteren.

Vooruitgang en uitdagingen

Ondanks alle inzet zien we dat de wenselijkheid en de uitvoerbaarheid van het duurzaamheidsbeleid niet altijd te verenigen zijn. De omvang van een evenement als de Pinksterconferentie, maar ook tegenstrijdige wetgeving en financiële beperkingen zorgen er soms voor dat het doorvoeren van bepaalde maatregelen langer duurt dan gewenst of soms helemaal niet lukt. Dit neemt niet weg dat we zorgvuldig omgaan met de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid, en er ook op toezien dat het beleid verder ontwikkeld wordt.

Rentmeesterschap

Vanaf het scheppingsverhaal spreekt de Bijbel over het rentmeesterschap van de aarde door de mens. In Genesis 1:28-31 krijgt de mens de opdracht om te zorgen voor de aarde, onder andere door te heersen over de dieren, maar ook door te zorgen voor de planten en vruchtbomen. Kortom: de mens kreeg de opdracht om te zorgen voor datgene waarvan de Bijbel zegt: ‘God zag dat het goed was’. Het moet een boeiende tijd geweest zijn toen alles op aarde begon te groeien en zich te ontwikkelen. Dagelijks kwam God om samen met de mens te wandelen door de schepping. Ongetwijfeld genoten ze van wat ze allemaal zagen.

Zonder in details te treden over de zondeval en de consequenties daarvan, is het legitiem te zeggen dat de hele schepping hierdoor schade heeft geleden. En dat deze schade pas in het geheel tenietgedaan zal worden bij de wederkomst van Jezus zoals beschreven in de Bijbel. We geloven dat er dan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen en er vrede zal zijn.

Ondanks deze schade en het toekomstperspectief zijn we als mensen niet ontslagen van onze zorg voor de aarde. Zeker de mens die door de verzoening die Jezus bracht opnieuw vanuit relatie met God zijn leven leidt, zou zich als rentmeester van de schepping moeten gedragen.

Stichting Opwekking neemt haar verantwoording in het rentmeesterschap van de schepping binnen de bediening die haar is toevertrouwd serieus. In de bedrijfsvoering en in de uitvoering van activiteiten en evenementen richt Opwekking zich steeds meer op de ontwikkeling van
een duurzaam beleid.

Het is reëel om te stellen dat de wenselijkheid en de uitvoerbaarheid van het beleid op duurzaamheid niet altijd synchroon zullen lopen met elkaar. De omvang van een evenement als de Pinksterconferentie, maar ook tegenstrijdige wetgeving zorgt er soms voor het doorvoeren van bepaalde maatregelen langer duurt dan gewenst of soms helemaal niet lukt.

Dit neemt niet weg dat Opwekking zorgvuldig om zal gaan met de uitvoering van het vastgestelde duurzaamheidsbeleid, en er ook op toe zal zien dat het beleid een constante ontwikkeling kent. Het gebruik van producten en materialen die, binnen de grenzen van de mogelijkheid, duurzaam en ecologisch verantwoord zijn, verdienen prioriteit.

Opwekking kiest ervoor zich niet te mengen in maatschappelijke discussies, die het gevaar hebben te leiden tot polarisatie. Er ontstaat onbalans als we teveel nadruk leggen op maar één of twee eigen agendapunten. Opwekking maakt geen keuzes om publieke opinie tevreden te stellen of om ‘politiek correct’ te handelen. Opwekking spreekt zich niet oordelend uit over andere organisaties en de beleidskeuzes die zij maken. We zien dat niet als onze rol. Opwekking zal de beschikbare middelen gebruiken om de Bijbelse visie op duurzaamheid en rentmeesterschap naar voren te brengen.

In 2022 is een eerste conceptversie van een duurzaamheidsbeleid opgesteld.