Programma

Thema: Maar wij zien Jezus

Van 26 t/m 29 mei 2023 organiseren we voor de 53ste keer haar jaarlijkse Pinksterconferentie. Dit jaar is het thema ‘Maar wij zien Jezus’. De conferentie vindt plaats op de vertrouwde plek in de polder: het evenemententerrein van Walibi Holland in Biddinghuizen.

Thema: Maar wij zien Jezus

Het thema is te vinden in de brief aan de Hebreeën 2:9 (HSV), waarin verwezen wordt naar het feit dat Jezus ons is voorgegaan in het plan dat God voor ons heeft. Hoewel we in ons eigen leven en in de wereld om ons heen nog de gebrokenheid zien die het gevolg is van de zondeval, mogen we onze ogen richten op Hem die met heerlijkheid en eer gekroond is. Als we Jezus zien, krijgen wij een zuiver perspectief op het leven, de ander en onszelf.

We zien de onrust en onzekerheid om ons heen – en wat dit doet met ons zelf: hoe ook wij angstig kunnen worden en bezorgd, of overtuigd van ons eigen gelijk en star in onze mening. Tegelijk wéten we dat alles in Gods hand is, en dat wij veilig zijn. Maar hoe scherp zien we dat nog? De Hebreeën schrijver stelt dan: te midden van alles, ondanks alles en dwars dóór alles heen zien wij Jezus. Vanuit focus op Hem kunnen we leven met vertrouwen, in het hier en nu en richting de toekomst. Een leven in aanbidding en overgave maakt dat wij Hem gaan kennen zoals Hij is, scherper zien, en kunnen dienen in een wereld die Jezus nodig heeft.

Maar wij zien Jezus, omdat vanuit Hem het hier en nu reliëf krijgt en kleur.

Maar wij zien Jezus, omdat ons perspectief op de eeuwigheid maakt dat wij ons altijd veilig weten.

Maar wij zien Jezus, omdat we altijd gaan lijken op dat wat we het meeste zien.

Conferentie voor iedereen

De Pinksterconferentie is een plaats waar mensen van alle leeftijden en uit alle kerkelijke achtergronden welkom zijn om het Pinksterfeest mee te vieren. Naast het hoofdprogramma voor volwassenen, zijn er ook programma’s speciaal voor kinderen, tieners en jongeren. En ook voor mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsstoornis is er een programma in de Bijzondere Mensen Tent.

Het thema ‘Maar wij zien Jezus’ loopt als rode draad door alle programma’s heen. Informatie over de uitwerking van het thema en sprekers volgt op een later moment.

Het themabeeld

Dwars door de scherven mogen we onze ogen richten op Jezus. We zien het kruis, we zien gebrokenheid – maar we zien ook nu al de glimpen van zijn eeuwige Koningschap. Met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is onze hoop, ons perspectief en onze boodschap.

Blijf op de hoogte

Bekijk het laatste nieuws of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.