Skip to main content
1 juli 2022

Aan de slag met conferentie­thema met verdiepingsboekje ‘Diep geraakt’

Het thema ‘Diep geraakt’ liep als een rode draad door de programma’s van de Pinksterconferentie heen. Wil je verder aan de slag met het conferentiethema? Bijvoorbeeld als huiskring, kerk, gezin of persoonlijk? Download dan het verdiepingsboekje dat het Evangelisch College naar aanleiding van het thema heeft samengesteld.

Diepe indruk

Het thema van de conferentie is gebaseerd op Handelingen 2 waar Petrus op de Pinksterdag getuigt van Jezus’ dood en opstanding, en hoe de uitstorting van de Heilige Geest onderdeel is van Gods plan. Deze boodschap maakte diepe indruk. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders? (2:37). In het verdiepingsboekje word je door middel van gerichte leesopdrachten, achtergrondinformatie en reflectievragen meegenomen op een ontdekkingstocht naar de achterliggende betekenis van dit vers en de rol van de Heilige Geest daarin.

Laat je inspireren door de prachtige Pinksterboodschap en ga de diepte in!

Download