Skip to main content
25 augustus 2022

Opbrengst en verdeling zendingscollecte Pinksterconferentie

De zendingscollecte die we tijdens de Pinksterconferentie op maandagmorgen hebben gehouden, heeft een recordbedrag opgeleverd: 126 duizend euro! Wat een prachtig bedrag om te verdelen onder zendings- en hulpverleningsprojecten in Nederland en daarbuiten.

In het conferentiemagazine en op onze site maakten we al de eerste tien organisaties bekend die inmiddels elk een bedrag van vijfduizend euro hebben ontvangen. Daarnaast heeft het bestuur nog eens tien organisaties uitgekozen die elk drieduizend euro ontvangen:

Over het restbedrag van de collecte neemt het bestuur binnenkort een beslissing. De kinderen op het Kinderplein hebben 1279 euro met elkaar gespaard voor het Kinderdorp van Hart voor Haïti. Alle gulle gevers hartelijk dank voor hun bijdrage!