Skip to main content

Groepen Uitverkocht!

Ben je van plan met meer dan 25 personen te komen kamperen tijdens de Pinksterconferentie, dan kun je je als grote groep aanmelden. Per groep wijs je één persoon aan als contactpersoon en die ontvangt alle informatie om de groepssamenstelling aan te kunnen melden. Naar aanleiding van deze opgave wordt de contactpersoon kort voor de conferentie geïnformeerd over de plaats die aan jullie groep is toegewezen. Let op: Alle groepsleden bestellen zelf een kampeerticket en geven vervolgens het ticketnummer door aan de contactpersoon. Dit nummer heeft de contactpersoon nodig om de groepssamenstelling aan te kunnen melden.

NB: losse kampeertickets zijn niet meer verkrijgbaar. Het is ook niet meer mogelijk om je aan te melden als kampeerder zónder kampeermiddel (dus bij iemand in de tent/caravan), omdat het maximum aantal kampeerders waarvoor vergunning is verleend, is bereikt.

Stappenplan

Controleer aan de hand van onderstaand stappenplan of je niets vergeet.

  • Tussen 1 februari en 19 april kunnen contactpersonen hun groep bij ons kenbaar maken via het groepenportaal.
  • Ieder groepslid (ook de contactpersoon) moet aangemeld worden via het ticketsysteem Eventix.  Je kunt voor meerdere personen tegelijkertijd een ticket kopen, deze vormen samen de boeking.
  • De contactpersoon heeft één ticketnummer per boeking nodig. De contactpersoon kan dit ticketnummer in het groepenportaal invullen, waarna alle personen in de desbetreffende boeking zichtbaar worden. Vervolgens kan worden aangegeven wie van deze personen bij de groep horen en wie niet.
  • Zolang de groep niet is ingeleverd, kan de contactpersoon in het groepenportaal de groepssamenstelling nog aanpassen.
  • Tot vrijdag 19 april 12.00 uur kan de contactpersoon de groep inleveren in het groepenportaal Let op: nadat de groepsaanmelding definitief is gemaakt, kan de groepssamenstelling niet meer gewijzigd worden! De contactpersoon heeft ook tot en met vrijdag 19 april de mogelijkheid om in het groepenportaal de kwartiermakers van de groep aan te wijzen. Hierna kunnen deze niet meer gewijzigd worden.
  • Zodra de groep is ingeleverd, gaan wij de groep indelen. Hoe eerder een groep dus definitief is, hoe groter de kans dat we kunnen voldoen aan de veldvoorkeur. We kunnen echter nooit garanderen dat we hieraan kunnen voldoen.
  • Op vrijdag 26 april zullen wij per mail de toegewezen groepsplek communiceren met de contactpersoon. Over de toegewezen plek wordt niet gecorrespondeerd.
  • De kwartiermakers ontvangen voorafgaand aan de conferentie nog een mail met daarin de benodigde instructies. Deze mail dient ook als toegangsbewijs (naast het benodigde kampeerticket).
  • De kwartiermakers komen op donderdag 16 mei tussen 17.15 uur en 21.00 uur naar het terrein, om alvast zo veel mogelijk kampeermiddelen op te zetten. Op vrijdag 17 mei vanaf 09.00 uur arriveren de overige groepsleden. Zorg ervoor dat zij bij aankomst weten wat de toegewezen groepsplek is.

Veelgestelde vragen

Heb je het antwoord op jouw vraag nog niet gevonden? Kijk dan even bij de veelgestelde vragen: daar vind je antwoorden op een groot aantal praktische vragen.