Praktisch

Kampeer­voorwaarden

 1. De kampeerterreinen zijn toegankelijk vanaf vrijdagmorgen 09.00 uur op de dag van de start van de conferentie.
 2. Plaats je tent of caravan tegen de lijnen die daarvoor op het veld zijn aangebracht. Zorg dat de tussenpaden tussen de tenten te allen tijde toegankelijk blijven voor eventuele hulpdiensten (min. 3 meter). Grotere groepstenten moeten zodanig geplaatst worden dat ook hier de paden toegankelijk blijven. Onze medewerkers hebben de opdracht om (party)tenten, caravans en vouwwagens die op onjuiste wijze zijn neergezet, te laten verplaatsen. 
 1. Parkeer je auto direct na het lossen van je spullen of het afkoppelen van je caravan op de parkeerplaats aan de overzijde van de provinciale weg. Het conferentieterrein blijft autovrij. Op het hele terrein geldt een wegsleepregeling voor auto’s die verkeerd zijn geparkeerd. De kosten van wegslepen en eventuele beschadigingen daarbij zijn voor eigen risico en voor eigen rekening. Auto’s die als kampeerauto op het kampeerterrein blijven staan, moeten als zodanig geregistreerd staan bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).
 2. Het ontsteken van een open vuur is verboden, evenals barbecueën of het gebruik maken van (tent-)houtkachels. Controleer gastoestellen op lekkage, verwissel geen flessen als er vuur in de buurt is. Je gasinstallatie moet voldoen aan de wettelijke eisen. Gasslangen en drukregelaars kunnen gecontroleerd worden. Op gasslangen moet het productiejaar duidelijk zichtbaar zijn. Gasslangen mogen niet ouder zijn dan volgens de productspecificatie is toegestaan met een maximum van 10 jaar. Een drukregelaar mag maximaal 5 jaar oud zijn. Het is niet toegestaan om eigen aggregaten voor het opwekken van elektriciteit op het terrein te gebruiken.
 3. Aggregaten, generatoren, zware accu’s (groter dan voor fietsen of standaard aanwezig in campers), grotere powerbanks dan nodig voor telefoons/tablets en zonnepanelen zijn verboden.
 4. Laat de toiletten en de doucheruimtes na gebruik netjes achter. Afwassen dien je op je eigen kampeerplek te doen.
 5. Om geluidshinder te voorkomen is het niet mogelijk om tussen 01.00 en 06.00 uur ’s nachts te douchen.
 6. Het is belangrijk dat iedere kampeerder zelf een WA-verzekering heeft afgesloten, eventueel aangevuld met een reis- of ongevallenverzekering. Opwekking kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden.
 7. Indien de conferentie door overmacht van de organisatie niet door kan gaan, zal Opwekking geen registratiegelden retourneren. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een eventuele annuleringsverzekering. 

Huishoudelijk reglement

 1. De aanwijzingen van onze medewerkers dienen te allen tijde opgevolgd te worden. Bij het negeren van deze regels worden er maatregelen genomen die kunnen leiden tot het moeten verlaten van het terrein.
 2. Op het kampeerterrein is een maximum toegestane snelheid van 15 km/uur van kracht. Denk aan de vele voetgangers en volg de instructies van verkeersregelaars op! Bij drukte op het evenemententerrein kan er besloten worden om het gemotoriseerde verkeer tijdelijk stil te leggen.
 3. In en rondom de programmatenten en het sanitair mag niet worden gerookt.
 4. Houd de terreinen netjes en deponeer afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 5. Huisdieren mogen geen overlast geven op het terrein.
 6. Wees niet luidruchtig en stoor anderen niet door luid te praten of te zingen. We streven ernaar dat het tussen 01.00 en 07.00 uur op alle terreinen stil is. Jongeren die uit de avondprogramma’s komen, dienen zo rustig mogelijk naar hun eigen tent/caravan te gaan.
 7. Het is niet toegestaan om alcoholische drank, stimulerende middelen, waterpijpen of bij wet verboden attributen mee te nemen en/of te gebruiken. Security heeft de bevoegdheid om (tas)controles uit te voeren. Als deze middelen ondanks dit verbod worden aangetroffen is de eigenaar verplicht om deze af te geven aan de security en worden deze vernietigd. Bij het aantreffen van (soft)drugs zullen deze in beslag worden genomen; indien de landelijk gedoogde hoeveelheid wordt overschreden, wordt de politie ingeschakeld.
 8. Het is niet toegestaan om drones mee te nemen naar de Pinksterconferentie. Gebruik van drones boven het conferentieterrein is strikt verboden.
 9. Het is niet toegestaan om gebruiksvoorwerpen zoals een paraplu, parasol, (klap)stoel of bolderkar mee te nemen naar activiteiten op het Sing-interrein. 
 10. Het is niet toegestaan om te zwemmen in het open water op het evenemententerrein.
 11. Het betreden van het Walibi Hollandterrein zonder geldig toegangsbewijs, is niet toegestaan. Bij overtreden van de regel worden er door Walibi Holland sancties opgelegd.
 12. Voor jouw en onze veiligheid is er cameratoezicht aanwezig.
 13. Op het terrein worden foto’s en video’s gemaakt voor pr-doeleinden. Wil je niet in beeld komen, dan zijn er in de samenkomsttent cameravrije zones.
 14. Als het huishoudelijk reglement of de kampeervoorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie Stichting Opwekking. 
   

Blijf op de hoogte

Bekijk het laatste nieuws of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.