Skip to main content
19 maart 2024

Vacature verkeerskundige

De afdeling Verkeer en Parkeren begeleidt tijdens de Pinksterconferentie de tienduizenden bezoekers van en naar het conferentieterrein. Het team bestaat uit enthousiaste teamleiders en een vaste kern van vrijwilligers. Tijdens de conferentie wordt het team aangevuld met incidentele medewerkers.

Wij zijn op zoek naar een VERKEERSKUNDIGE die zich de komende jaren met het verkeersplan bezig gaat houden.

Wat ga je doen?

 • Opstellen van het verkeersplan t.b.v. vergunningaanvraag bij de gemeente.
 • Verantwoordelijk voor het functioneren van dit verkeersplan uitgevoerd door de afdeling Verkeer.
 • Opstellen van draaiboeken voor de uitvoering van het verkeersplan en de op- en afbouw van materialen die daarvoor nodig zijn.
 • Inkoop van specifieke benodigdheden voor de verkeersafwikkeling (bebording, verkeersregelaars, tekstkarren, etc.).
 • Bestellen van materiaal en materieel via het interne bestelsysteem van Opwekking (JOS).
 • Deelnemen aan externe overleggen met gemeente, wegbeheerders, politie en Walibi Holland.
 • Deelnemen aan interne overleggen, waaronder die van de portefeuilles Mobiliteit en Veiligheid.
 • Intern en extern eerste aanspreekpunt voor verkeersvragen.
 • Zorg dragen voor een goede werkplek in de Centrale Meldkamer Opwekking en afstemming met andere interne diensten waarmee wordt samengewerkt.

Wie zoeken we?

 • Bekend met de Pinksterconferentie en de verkeersafwikkeling tijdens het evenement.
 • Kennis van en ervaring met verkeer(plannen) bij evenementen.
 • Werkervaring in werkveld verkeerskunde, verkeerstechniek of (evenementen)logistiek.
 • Bereid fysiek aanwezig te zijn bij overleggen in Putten, Dronten en Biddinghuizen.
 • In staat tot het maken van de juiste keuzes op momenten waarin niet alles gaat zoals bedacht en het team meenemen in deze keuzes.
 • Vaardig in het communiceren met vrijwilligers.

Hoeveel tijd kost het je?

Deze functie vraagt inzet gedurende het jaar. Na de conferentie en evaluatie daarvan start de voorbereiding voor de nieuwe conferentie in september. De tijdsbesteding neemt toe naarmate Pinksteren dichterbij komt, met enkele pieken rondom de deadlines voor het indienen van planvorming bij de overheidsdiensten en de overleggen die daarbij horen. De gemiddelde tijdsbesteding is 2 tot 4 uur per week.

Interesse of vragen?

Wil jij je verdiepen in de dynamische wereld van verkeer, vervoer en mobiliteit rondom de Pinsterconferentie? Weet jij hoe dit het beste georganiseerd en gepland kan worden en kan je oplossingen zoeken voor de problemen die ontstaan? Mail dan naar: vrijwilligers@opwekking.nl
Sluiten jouw kennis, ervaring of vaardigheden niet helemaal aan bij het bovenstaande, maar heb je wel interesse? Reageer dan gerust. We kijken samen naar de mogelijkheden.