Skip to main content
9 februari 2024

Update Pinkster­conferentie 2025 rond Hemelvaart

In deze update houden we je doorlopend op de hoogte van het nieuws rondom de Pinksterconferentie van 2025 en 2028 die rond Hemelvaart worden georganiseerd. Scroll naar beneden voor oudere berichten.

09-02-2024 – Verlenging contract Walibi Holland getekend

Na bijna 1,5 jaar gesprekken en onderhandelen zijn gisteren de handtekeningen gezet onder de verlenging van het contract met Walibi Holland. We zijn dankbaar dat we de komende vijf jaar de Pinksterconferentie mogen organiseren op het evenemententerrein. Dat doen we in geloof omdat dit opnieuw een grote geloofsstap is, want niet alleen de huurprijs van het terrein is enorm gestegen, maar ook die van tenten en materialen.

Ruben Flach, algemeen directeur: “We geloven met heel ons hart dat de Pinksterconferentie een belangrijke plek heeft in het plan van God voor Nederland. Daarom willen we samen met ons grote team van medewerkers en vrijwilligers blijven bouwen aan deze werkplaats van de Heilige Geest, waar zoveel mensen zijn aangeraakt door Jezus en vervuld zijn met de Heilige Geest. De groei in het aantal jongeren en tieners die naar de Pinksterconferentie komen laat zien dat we een enorme impact mogen hebben op een nieuwe generatie en daarmee op de toekomst van ons land.

De komende jaren brengen ook uitdagingen met zich mee. In 2025 en 2028 organiseren we de Pinksterconferentie tijdens het hemelvaartweekend. Daarnaast moeten we met elkaar gaan bezuinigen en nog efficiënter omgaan met de beschikbare middelen. Verder zullen we onze partnerschappen versterken en op zoek gaan naar meer donateurs.”

15-12-2023 – Pinksterconferentie 2025 en 2028 naar het weekend van Hemelvaart

Het onderzoek dat Opwekking heeft uitgevoerd naar de haalbaarheid om de Pinksterconferentie in de jaren 2025 en 2028 rondom het hemelvaart­weekend te organiseren, is afgerond. De gesprekken met vrijwilligers en samenwerkingspartners hebben geen onoverkomelijke knelpunten opgeleverd, dus dat betekent dat de plannen voor de conferentie rond Hemelvaart verder ontwikkeld kunnen worden. Tegelijkertijd is Opwekking zich bewust van het feit dat deze keuze gevolgen heeft voor andere evenementen die tijdens Hemelvaart worden georganiseerd.

De aanleiding voor het onderzoek was de vernieuwing van het contract met Walibi Holland. Tijdens de gesprekken werd duidelijk dat het niet mogelijk is om de Pinksterconferentie in de genoemde jaren – 2025 en 2028 – op het Walibiterrein in Biddinghuizen te organiseren. De reden daarvoor is dat in deze jaren de Pinksterconferentie laat valt en daardoor een te korte afbouw- en opbouwtijd ontstaat tussen de evenementen Opwekking en Defqon. Deze beide evenementen zijn in de loop der jaren flink gegroeid en daarmee is de overlap van werkzaamheden onoverbrugbaar.

Haalbaarheid

Het onderzoek dat Opwekking heeft uitgevoerd betrof de haalbaarheid van verschillende praktische en organisatorische zaken. Zoals allereerst de beschikbaarheid van vrijwilligers en coördinatoren, maar ook van materialen en tenten van leveranciers en het in kaart brengen van de gevolgen voor partnerorganisaties. Ook de impact op andere evenementen die met Hemelvaart worden georganiseerd, werd onderzocht en wordt er gesproken met de betreffende organisaties.

Conclusie

De conclusie is dat, hoewel er nog steeds grote uitdagingen zijn, er geen onoverkomelijke knelpunten zijn om de Pinksterconferentie in 2025 en 2028 tijdens het weekend rond Hemelvaart te organiseren. De andere jaren in de looptijd van het nieuwe contract, te weten 2026, 2027 en 2029, leveren geen planningsproblemen op en in die jaren wordt de Pinksterconferentie tijdens het pinksterweekend georganiseerd. Hoewel de organisatie beseft dat dit besluit consequenties heeft voor andere evenementen, is er op dit moment geen ander alternatief beschikbaar. We hopen in gesprek en samenwerking met deze organisaties tot goede oplossingen te komen. Een volgende stap is vaststellen van de exacte conferentiedata en het programma op hoofdlijnen. Daar gaan de verschillende teams van Opwekking mee aan de slag. Verdere informatie hierover zal te zijner tijd gecommuniceerd worden.

— einde bericht —


09-10-2023 – Opwekking onderzoekt mogelijkheid van Pinksterconferentie in 2025 en 2028 in hemelvaartweekend

Uit recente gesprekken rondom de vernieuwing van het contract met Walibi Holland is duidelijk geworden dat het niet mogelijk is om in de jaren 2025 en 2028 de Pinksterconferentie op het Walibiterrein in Biddinghuizen te organiseren tijdens het pinksterweekend. Zowel de Pinksterconferentie als het daaropvolgende evenement Defqon zijn gegroeid en daarmee complexer. Deze groei, in combinatie met het laat vallen van Pinksteren in die jaren, zorgt ervoor dat er een onoverbrugbare overlap van werkzaamheden gaat ontstaan. Opwekking onderzoekt daarom of het – voor deze specifieke jaren – mogelijk is om de Pinksterconferentie te organiseren in het weekend rond Hemelvaart.

Haalbaarheid

Het onderzoek betreft de haalbaarheid van diverse praktische en organisatorische zaken. Allereerst de beschikbaarheid van vrijwilligers en coördinatoren, maar ook van materialen en diensten van leveranciers en partnerorganisaties. Ook de impact op andere evenementen die tijdens Hemelvaart worden georganiseerd, wordt onderzocht en besproken met desbetreffende organisaties. Het verkrijgen van de nodige vergunning, de impact op de omgeving en bijvoorbeeld verkeersstromen en de invloed hiervan op het programma, zijn ook onderdeel van het onderzoek. De lopende inventarisatie moet leiden tot een conclusie en een besluit waarbij de organisatie zich realiseert dat elk besluit grote consequenties heeft.

Uitgangspunt is dat Opwekking de verantwoordelijkheid voor het organiseren van de grootste christelijke conferentie van Nederland uiterst serieus neemt. De Pinksterconferentie wordt jaarlijks bezocht door meer dan 60.000 mensen. Digitaal wordt de Pinksterconferentie gevolgd door meer dan 300.000 mensen in tientallen landen

Constructief overleg

Dat het onhaalbaar is om de Pinksterconferentie tijdens Pinksteren in 2025 en 2028 op het Walibiterrein te organiseren, is de moeilijke conclusie die na intensief en constructief overleg tussen Opwekking, Defqon en Walibi Holland in gezamenlijkheid is bereikt. De afgelopen jaren was er al sprake van intensief overleg in verband met de overlap van afbraak- en opbouwtijd. De verdere groei van beide evenementen in omvang en technische complexiteit, maar ook het ‘laat vallen’ van het Pinksterweekend in 2025 en 2028 hebben geleid tot genoemde conclusie. Ook speelt een rol dat er in Nederland op dit moment geen alternatieve locatie beschikbaar is waar de Pinksterconferentie in de huidige omvang georganiseerd zou kunnen worden.

De oplossing wordt vooralsnog gezocht in het voornemen om de Pinksterconferentie in 2025 en 2028 rondom het hemelvaartweekend te organiseren. De overige jaren in het nieuw te sluiten contract – te weten 2026, 2027 en 2029 – leveren geen planningsproblemen op. In die jaren wordt de Pinksterconferentie traditioneel tijdens Pinksteren georganiseerd.

De organisatie hoopt het onderzoek uiterlijk november 2023 af te ronden waarna een definitief besluit genomen zal worden.