Skip to main content
23 november 2023

Themabeeld ‘Dichterbij’ Pinksterconferentie gelanceerd

In de decembereditie van Opwekking Magazine, die vandaag bij de Vrienden van Opwekking in de (digitale) brievenbus zit, wordt het themabeeld van de komende Pinksterconferentie onthuld. Het beeld bij het thema ‘Dichterbij’ zit vol symboliek die verleden, heden en toekomst verbindt, en nodigt ons uitdrukkelijk uit tot een leven dicht(er) bij God. Het ontwerp is dit jaar van de hand van Jorinde Grandia.

Thema

De Bijbel vertelt ons het verhaal van God die in relatie wil leven met mensen. Zelfs na de zondeval was het God zelf die de kloof die ontstaan was tenietdeed, en op zoek ging naar ons. Hij kwam dichterbij door Jezus, die zijn heerlijkheid aflegde en naar de aarde kwam. Door zijn dood aan het kruis mogen we opnieuw tot de Vader komen, steeds dichterbij. En door de Heilige Geest komt God nog dichterbij, zelfs in ons wonen. De Heilige Geest stelt ons in staat om heilig te leven en maakt Gods karakter zichtbaar in ons. God komt steeds dichterbij, tot we zijn zoals God het bedoeld heeft. Gods Geest wil de aarde vullen met de glorie van God.

Themabeeld

Het gescheurde voorhangsel, gesymboliseerd door het rode kleed, heeft een prominente plek in het beeld: de weg naar de Vader is vrij! Door het voorhangsel heen mogen we de Vader ontmoeten, een Vader die op zijn zoons en dochters wacht. De uitgestoken hand van God versterkt die boodschap nog eens: Hij nodigt ons uit dichterbij te komen. Het rode kleed symboliseert ook de mantel van God, Hij bekleedt ons met gerechtigheid. De duif staat voor de Heilige Geest: Gods ultieme dichterbij, omdat de Heilige Geest in ons komt wonen. Op onze beurt strekken wij onze handen uit naar God, maar ook naar opzij, naar de mensen om ons heen. En daarachter krijgen we al een glimp te zien van de heerlijkheid die op ons wacht. De toekomst, het nieuwe Jeruzalem.

Het themabeeld zal in diverse vormen op alle uitingen van de Pinksterconferentie terug te zien zijn.