Skip to main content
9 oktober 2023

Opwekking onderzoekt mogelijkheid van Pinkster­conferentie in 2025 en 2028 in het hemelvaarts­­weekend

Uit recente gesprekken rondom de vernieuwing van het contract met Walibi Holland is duidelijk geworden dat het niet mogelijk is om in de jaren 2025 en 2028 de Pinksterconferentie op het Walibiterrein in Biddinghuizen te organiseren tijdens het Pinksterweekend. Zowel de Pinksterconferentie als het daaropvolgende evenement Defqon zijn gegroeid en daarmee complexer. Deze groei, in combinatie met het laat vallen van Pinksteren in die jaren, zorgt ervoor dat er een onoverbrugbare overlap van werkzaamheden gaat ontstaan. Opwekking onderzoekt daarom of het – voor deze specifieke jaren – mogelijk is om de Pinksterconferentie te organiseren in het weekend rond Hemelvaart.

Haalbaarheid

Het onderzoek betreft de haalbaarheid van diverse praktische en organisatorische zaken. Allereerst de beschikbaarheid van vrijwilligers en coördinatoren, maar ook van materialen en diensten van leveranciers en partnerorganisaties. Ook de impact op andere evenementen die tijdens Hemelvaart worden georganiseerd, wordt onderzocht en besproken met desbetreffende organisaties. Het verkrijgen van de nodige vergunning, de impact op de omgeving en bijvoorbeeld verkeersstromen en de invloed hiervan op het programma, zijn ook onderdeel van het onderzoek. De lopende inventarisatie moet leiden tot een conclusie en een besluit waarbij de organisatie zich realiseert dat elk besluit grote consequenties heeft.

Uitgangspunt is dat Opwekking de verantwoordelijkheid voor het organiseren van de grootste christelijke conferentie van Nederland uiterst serieus neemt. De Pinksterconferentie wordt jaarlijks bezocht door meer dan 60.000 mensen. Digitaal wordt de Pinksterconferentie gevolgd door meer dan 300.000 mensen in tientallen landen

Constructief overleg

Dat het onhaalbaar is om de Pinksterconferentie tijdens Pinksteren in 2025 en 2028 op het Walibiterrein te organiseren, is de moeilijke conclusie die na intensief en constructief overleg tussen Opwekking, Defqon en Walibi Holland in gezamenlijkheid is bereikt. De afgelopen jaren was er al sprake van intensief overleg in verband met de overlap van afbraak- en opbouwtijd. De verdere groei van beide evenementen in omvang en technische complexiteit, maar ook het ‘laat vallen’ van het Pinksterweekend in 2025 en 2028 hebben geleid tot genoemde conclusie. Ook speelt een rol dat er in Nederland op dit moment geen alternatieve locatie beschikbaar is waar de Pinksterconferentie in de huidige omvang georganiseerd zou kunnen worden.

De oplossing wordt vooralsnog gezocht in het voornemen om de Pinksterconferentie in 2025 en 2028 rondom het hemelvaartweekend te organiseren. De overige jaren in het nieuw te sluiten contract – te weten 2026, 2027 en 2029 – leveren geen planningsproblemen op. In die jaren wordt de Pinksterconferentie traditioneel tijdens Pinksteren georganiseerd.

De organisatie hoopt het onderzoek uiterlijk november 2023 af te ronden waarna een definitief besluit genomen zal worden.