Skip to main content
31 januari 2022

Opwekking 2022 en corona­maatregelen

De Pinksterconferentie kenmerkt zich al meer dan 50 jaar door een open karakter waarbij iedereen welkom is. Door de zegen van God zijn we uitgegroeid tot een plek waar meer dan 50 duizend mensen, gelovigen uit allerlei kerken maar ook ongelovigen, bij elkaar komen om elkaar, maar vooral God te ontmoeten. Pinksteren is het feest van éénheid. Dat hopen we ook in 2022 weer te kunnen vieren in de polder bij Biddinghuizen.

Een groot evenement als de Pinksterconferentie is verplicht de normen en regels te volgen zoals beschreven in de evenementenvergunning. Die vergunning wordt verleend door de overheid die daarmee ook de kaders stelt voor het mogen organiseren van zo’n evenement. Dat betekent ook dat we ons aan eventuele coronamaatregelen moeten houden die door de overheid gesteld worden voor het evenement. Op dit moment is nog niet duidelijk of en welke maatregelen zullen gelden voor de Pinksterconferentie begin juni. We hopen natuurlijk dat er geen maatregelen meer zullen zijn en dat we in alle openheid de conferentie kunnen bezoeken.

Iedereen kan Pinksteren meevieren

Als organisatie hebben we vastgesteld dat de Pinksterconferentie bij een 3G maatregel door kan gaan. Onder andere door het organiseren van lokale pinkstervuurtjes overal in het land, is er voldoende mogelijkheid voor iedereen om naar eigen keuze deel te nemen aan de conferentie. Met hoeveel mensen en in welke vorm de conferentie dan doorgaat, is afhankelijk van de evenementenvergunning en de praktische consequenties hiervan voor de organisatie.

Daarnaast hebben we besloten dat als er een 2G maatregel ingevoerd wordt die ook van toepassing is op de Pinksterconferentie, we geen liveconferentie in Biddinghuizen organiseren. Vanwege de breedte van onze achterban en bezoekers willen we hiermee respect tonen voor ieders keuze voor wat betreft lichamelijke integriteit.

In de algemene voorwaarden boven het aanmeldformulier staat verder beschreven hoe we omgaan met eventuele betaalde bedragen voor aanmelding als deze situatie zich voor zou doen.

In het kader van bovenstaande informatie is het belangrijk om te benadrukken dat de aanmelding van alle deelnemers, ook daggasten, die vanaf de Pinksterconferentie 2022 van toepassing is, in het geheel niets te maken heeft met coronamaatregelen.