Skip to main content
6 oktober 2022

Opvang asielzoeker op Walibiterrein

Op 4 oktober is Opwekking geïnformeerd door de gemeente Dronten alsook door Walibi Holland dat er besloten was om 1000 tot 1500 geregistreerde asielzoekers tijdelijk opvang te bieden op het terrein van Walibi Holland, de plek waar ook de Pinksterconferentie plaatsvindt.

Er werd toegelicht dat de opvang een klein deel van het campingterrein in beslag zal nemen.

Opwekking is geen deelnemer in dit overleg en is niet betrokken bij de totstandkoming dan wel de afspraken en besluiten rondom de opvang. De gemeente heeft afspraken gemaakt met Walibi Holland, de eigenaar van het terrein, en toegezegd dat het terrein uiterlijk 15 april 2023 leeg zal zijn. Ook op deze afspraak heeft Opwekking geen invloed, omdat zij slechts huurder is van het terrein. Walibi Holland onderhandelt op basis van eigen overwegingen met de gemeente Dronten over termijnen en voorwaarden.

Opwekking erkent de grote nood rondom de opvang van asielzoekers maar heeft geen invloed, mening dan wel een standpunt m.b.t. de afgesproken opvang en termijnen. Hoewel de afspraken tussen de gemeente Dronten en Walibi duidelijk lijken, is het niet mogelijk om uitspraken te doen of de opvang wel of geen invloed zal hebben op de Pinksterconferentie. Omdat Opwekking geen gesprekspartner is in dezen, zal Opwekking hierover geen verdere uitspraken doen. Wel blijven we de ontwikkelingen volgen en zullen we, conform afspraak, geïnformeerd blijven door de gemeente alsook door Walibi Holland.