Skip to main content
11 mei 2021

Laat 1 maaltijd staan en geef aan 1maaltijd

Net als vorig jaar staat de zendingscollecte tijdens de digitale Pinksterconferentie in het teken van de voedselactie 1maaltijd. Tienduizenden mensen laten op Tweede Pinksterdag een maaltijd staan en doneren in plaats daarvan geld. Dat geld komt ten goede aan mensen in armoede wereldwijd.

Opwekking houdt traditioneel op de maandag van de conferentie een zendingscollecte. De opbrengst wordt verdeeld onder organisaties die zich wereldwijd inzetten voor de verkondiging van het evangelie en hulp aan mensen in nood. Daarmee wil Opwekking anderen laten delen in de zegen van de conferentie. Vorig jaar is besloten om aan te haken bij het initiatief 1maaltijd, en kwam de opbrengst van € 305.000,- via de aangesloten hulporgani¬saties terecht bij mensen in gebieden die zwaar getroffen waren door de gevolgen van corona. Een paar reacties: “Veel gezinnen zijn straatarm geworden. We hebben 80 grote voedselpakketten weggegeven, en ook kleding en benzinegeld.” (zendelingen uit Brazilië) “Met de donatie van 1maaltijd zijn naast de ouderen en gehandicapten uit ons voedsel¬programma ook 35 gezinnen uit de vier omliggende dorpen geholpen.” (zendeling uit Malawi)

Voor deze actie is de samenwerking voortgezet en zelfs uitgebreid met een aantal organisaties: Kerk in Actie, World Vision, MAF, EO Metterdaad, Leprazending, Red een Kind, Tearfund, VPE-zending, ZOA, Zending en Gemeente, Cama Zending en Compassion. Deze twaalf organisaties staan normaal gesproken op de Mission Boulevard tijdens de Pinksterconferentie. De opbrengst wordt besteed aan voedselhulp wereldwijd. EO Metterdaad zorgt er als overkoepelende organisatie voor dat de giften op de juiste plaats komen, in samenwerking met de andere aangesloten hulporganisaties.

Doe ook mee, sla op Tweede Pinksterdag een maaltijd over en geef iemand in nood te eten!