Skip to main content
10 juni 2024

Gezina deelt tijdens Pinkster­conferentie inspirerend gedicht

Tijdens de Pinksterconferentie las aanbiddingsleider Gezina van de Bos een vertaling voor van het gedicht A liturgy for those flooded with too much information. Het origineel is geschreven door Douglas McKelvey en is vertaald met toestemming van de uitgever (Every moment Holy). Sindsdien ontvangen we regelmatig via onze socials de vraag of we dit gedicht kunnen delen. Hieronder de uitgeschreven vertaling, zoals deze is voorgelezen in het volwassenenprogramma.

A liturgy for those flooded with too much information

In een wereld zo bedraad en met elkaar verbonden
worden onze harten toegetakeld door een eindeloos spervuur van verontrustend nieuws
We zijn ons dagelijks bewust O Heer
van meer verdriet dan waar we aandacht aan kunnen besteden
van meer lijden en schandalen
dan waar we op kunnen reageren
Van meer vijandigheid, haat, verschrikking en onrecht
dan waar we medeleven aan kunnen geven

Maar U, O Jezus, bent niet verontrust door zulk nieuws van wreedheid en terreur en oorlog
U bent niet bang of overweldigd
U droeg het volle gewicht van het lijden van een gebroken wereld toen U aan het kruis hing. En U draagt het nog steeds.

Als de kakofonie van wereldwijde ellende ons onrustig maakt
Herinner ons er dan aan dat wij maar kleine en eindige schepsels zijn die nooit gemaakt zijn om zulke grote lasten te dragen.
Want onze armen zijn te klein en onze kracht niet groot genoeg.
Gerechtigheid en Genade, Genezing en Verlossing zijn Uw grote werken.

En ja, U kunt deze grote werken door Uw mensen heen doen,
Maar U heeft ons nooit gevraagd om meer te ondernemen dan Uw genade ons toerust om te vervullen.

Bescherm ons voor het afsluiten van ons medeleven
Bescherm ons voor het ommuren van ons hart voor de overvloed van ellende waar we niets aan kunnen doen.
U heeft vele kinderen op vele plaatsen over de hele wereld.
Beweeg ieder van onze harten met medeleven om te reageren op de noden die ons leven kruisen.
Zodat op alle plaatsen Uw lichaam actief kan reageren op de pijn en gebrokenheid van deze wereld.
Elk van ons vrijgezet en bekrachtigd door Uw Heilige Geest om dit kleine deel te vervullen van Uw Verlossende werk aan ons gegeven.

Geef ons inzicht bij het horen van verontrustende nieuwsberichten,
Geef ons inzicht om te weten wanneer te bidden, wanneer ons uit te spreken,
Wanneer te handelen en wanneer we gewoonweg onze schermen en apparaten uit mogen zetten en stilletjes in Uw aanwezigheid te zitten.
Om de lasten van deze wereld te leggen op de sterke schouders van Degene wie alleen bekwaam is om ze te dragen.

Amen

Jouw verhaal

Heb jij tijdens de Pinksterconferentie een bijzondere aanraking van God meegemaakt? We horen graag van je!