Skip to main content
17 februari 2021

Geen Pinkster­conferentie in Biddinghuizen, wel pinkster­vuurtjes door heel Nederland

Op basis van het advies van het interne kernteam van de Pinksterconferentie en gesprekken met de diverse overheidsinstanties hebben we het moeilijke besluit genomen om ook in 2021 geen Pinksterconferentie te organiseren op het terrein van Walibi Holland in Biddinghuizen.

Daarmee komen de plannen voor een kleinere conferentie met gezinnen overdag en jongeren ’s avonds op deze locatie te vervallen. Het besluit is genomen na professioneel en gedegen advies en na een tijd van gebed. We zijn van mening dat het een wijs besluit is waarin we ook onze verantwoordelijkheid nemen voor de mensen, en het werk dat ons is toevertrouwd.

Samen vooruitblikken

We beseffen dat de Pinksterconferentie voor velen in het land een bijzondere plek is. Een plaats van ontmoeting met God en met elkaar. Ook voor ons geweldige team vrijwilligers is dit opnieuw een groot gemis, want we zijn samen Opwekking. Het is verdrietig om opnieuw de Pinksterconferentie op de vertrouwde manier te moeten missen. Ondanks deze teleurstelling willen we echter ook vooruit-kijken en samen zoeken naar mogelijkheden om de boodschap van het evangelie en van het plan van God met ons leven, door de kracht van de Heilige Geest, te blijven verkondigen.

Digitale Pinksterconferentie

Daarom zal ook dit jaar het programma van de Pinksterconferentie geheel digitaal worden aangeboden. In samenwerking met diverse organisaties ontwikkelen we een grote diversiteit aan programma’s en diensten voor alle doelgroepen. Een groot deel van de diensten zal live worden uitgezonden en te volgen zijn via het platform van de digitale Pinksterconferentie.

Lokale pinkstervuurtjes

Al eerder communiceerden we onze droom dat, nu het niet in Biddinghuizen mogelijk is, er door het hele land lokale pinkstervuurtjes zullen ontstaan. Opwekking zal het organiseren hiervan ondersteunen door o.a. thuispakketten, die allerlei materialen bevatten om samen de Pinksterconferentie te beleven. Ook voor groepen, zoals gemeenten, kringen en campings is materiaal beschikbaar en wordt de mogelijkheid geboden om voor een deel het weekendprogramma zelf samen te stellen. Op de zondagmorgen hopen we met zoveel mogelijk mensen en kerken samen online het avondmaal te vieren. De gevulde avondmaalscupjes zijn onderdeel van het thuispakket.

We geloven dat er een geweldig getuigenis van uitgaat als we met deze pinkstervuurtjes het hele land bedekken. Er rust zegen op de eenheid van Gods kinderen en die boodschap willen we samen proclameren. We nodigen je uit om mee te bidden om wijsheid, creativiteit, verbinding en voorziening voor dit hele proces en uitdagende project. Op www.ikganaaropwekking.nl vind je meer informatie over de Pinksterconferentie, de lokale pinkstervuurtjes en kun je vanaf 1 maart de thuispakketten bestellen.