Skip to main content
2 juli 2021

‘Diep geraakt’ thema van Pinkster­conferentie 2022

Zojuist maakte Ruben Flach, directeur van Stichting Opwekking, bij Groot Nieuws Radio het thema van de 52ste Pinksterconferentie bekend: ‘DIEP GERAAKT’. De jaarlijkse conferentie vindt van 3 t/m 6 juni 2022 plaats op het evenemententerrein van Walibi Holland in Biddinghuizen.

Thema: DIEP GERAAKT

Het thema van de Pinksterconferentie 2022 ‘DIEP GERAAKT’ is gebaseerd op het verslag in Handelingen 2:37-39. Nadat Petrus vertelt over Jezus, zijn dood en opstanding en hoe de uitstorting van de Heilige Geest deel uitmaakt van het plan van God voor het leven van ieder mens, staat er dat zijn toehoorders ‘diep in het hart werden geraakt’. Ruben Flach: “We geloven dat als het woord van God gepredikt wordt – de boodschap van Jezus en het kruis – mensen van alle leeftijden en achtergronden diep geraakt zullen worden door de liefde van Jezus en door de Heilige Geest. Dan zal er bekering plaatsvinden, zal God vergeving schenken en zullen mensen (opnieuw) vervuld worden met de Heilige Geest. Alleen dan zullen we in staat zijn om uit te gaan in zijn naam om de boodschap van redding te delen in een wereld die Jezus nodig heeft.”

Samenkomen in de polder

Nadat er twee jaar geen fysieke Pinksterconferentie kon plaatsvinden vanwege de coronamaatregelen, zien we ernaar uit om met duizenden christenen uit heel Nederland samen Pinksteren te vieren. De afgelopen twee jaar werd de conferentie in digitale vorm aangeboden, met een enorm bereik. Ruben Flach: “We zijn dankbaar voor de 300 duizend kijkers uit 95 landen die de Pinksterconferentie het afgelopen jaar hebben gevolgd. Maar we zien ook al weer uit naar komende Pinksterconferentie die over 336 dagen begint. We tellen met elkaar af naar, hopelijk, weer een echte Pinksterconferentie! Als mensen mij vragen of ik geloof dat het weer kan volgend jaar, antwoord ik volmondig ‘JA’. En dat blijft het uitgangspunt, en tegelijk een gebedspunt.”

Registratie voor alle bezoekers

Een belangrijke verandering ten opzichte van voorgaande jaren is dat alle bezoekers aan de Pinksterconferentie – dus ook daggasten – zich vooraf moeten aanmelden via de website. Aan deze beslissing liggen overheidseisen ten aanzien van veiligheid ten grondslag, waardoor het noodzakelijk is om te weten hoeveel mensen er op het terrein aanwezig zijn. De registratie voor de Pinksterconferentie start op 1 februari 2022. Vanaf die datum kan men zich opgeven als daggast, kampeerder en/of medewerker. Meer informatie komt de komende tijd beschikbaar via www.pinksterconferentie.nl.

Thema Diep geraakt