Skip to main content

Steun

Geef om eenheid!

De Pinksterconferentie is al 53 jaar de plek waar eenheid heel praktisch beleefd wordt en waar Jezus gezien wordt. Die eenheid brengt zegen, voor ons persoonlijk, ons gezin, onze gemeenten, en ook voor ons land.

Ook het financiële geloofsavontuur vraagt om eenheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarom zijn we transparant over de financiën waar we rentmeesters van zijn.

  • We bouwen aan de plek waar God, door eenheid, kan werken en vertrouwen erop dat de financiën voldoende zullen zijn om alle kosten te dekken.
  • We zijn transparant over inkomsten en uitgaven (zie onderstaand schema).
  • We kiezen voor collectes zodat een ieder naar vermogen kan bijdragen.
  • We hanteren het principe van ‘stoppen bij genoeg’. De bediening van Opwekking is echter groter dan de Pinksterconferentie en wordt gedragen door o.a. Vrienden van Opwekking.
  • We steunen andere organisaties, niet alleen door kortingen te geven, maar ook door een zendingscollecte op te halen op maandag.

Financiën

Geef om eenheid! Door te geven, zaaien we in het leven van de duizenden bezoekers en (online)deelnemers, en delen we samen in de kosten, maar ook in de zegen van de Pinksterconferentie

Zendingscollecte

Ook dit jaar heeft het bestuur weer organisaties gekozen die een deel van de zendingscollecte zullen ontvangen. Als er meer binnenkomt zullen ook andere aanvragers een gift ontvangen.

Care for Charity | Maple Trees | Kinderhulp Afrika | Stichting Klein Jeruzalem (Siloam) | Operatie Mobilisatie | Stichting Gave | People International | Impact South Asia | Ichtus Vlaanderen | Nieuwe Generatie Brasil | VPE Zending | Stichting Purple | Reaching and Teaching | Otuke Harvest Foundation | Bright Fam

Vriend en donateur

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten en wat ons bezighoudt, en ons in gebed en financieel ondersteunen? Word dan Vriend van Opwekking!