Skip to main content
22 februari 2022

Update corona­maatregelen Pinkster­conferentie

Vorige week werden tijdens de persconferentie nieuwe versoepelingen aangekondigd, met daarbij ook nieuwe kaders voor evenementen. Dit brengt ook voor de Pinksterconferentie nieuwe kansen én nieuwe uitdagingen met zich mee.

Zoals al eerder is aangegeven, is bij een groot evenement als de Pinksterconferentie een evenementenvergunning verplicht, mét de daarbij horende randvoorwaarden die de overheid heeft gesteld. Daar horen ook eventuele coronamaatregelen bij.

Testen voor toegang (1G) en alternatieven

Vanaf 25 februari geldt dat bij evenementen met meer dan 500 deelnemers, dus ook een Pinksterconferentie, een 1G-maatregel van toepassing is. Dat betekent dat iedereen zich moet laten testen voor toegang. Het is nog onduidelijk welke specifieke voorwaarden van toepassing zullen zijn. Daarnaast is Opwekking op dit moment aan het onderzoeken of en hoe zo’n maatregel uit te voeren is bij zo’n grote conferentie. Ook is belangrijk te melden dat de overheid op 15 maart opnieuw beoordeelt welke maatregelen blijven gelden en of er nieuwe versoepelingen komen. Mogelijk wordt dat ook de testen voor toegang (1G) maatregel afgeschaft.

Bij terugkeer van 3G of 2G

We vertelden al dat de Pinksterconferentie bij een 3G-maatregel door zou kunnen gaan. Onder andere door het organiseren van lokale Pinkstervuurtjes overal in het land, kan iedereen naar eigen keuze deelnemen aan de conferentie. Met hoeveel mensen en in welke vorm de conferentie dan doorgaat, is afhankelijk van de evenementenvergunning en de praktische consequenties hiervan voor de organisatie. Opwekking heeft besloten geen liveconferentie in Biddinghuizen te organiseren, als er een 2G-maatregel ingevoerd wordt voor evenementen. Vanwege de breedte van onze achterban willen we hiermee respect tonen voor ieders keuze voor wat betreft lichamelijke integriteit.

In het kader van bovenstaande informatie is het belangrijk om te benadrukken dat de aanmelding van alle deelnemers, ook daggasten, die vanaf de Pinksterconferentie 2022 van toepassing is, in het geheel niets te maken heeft met coronamaatregelen.