Skip to main content

Meewerken

Na de conferentie

Afbouwen en opruimen is een zware klus en iedereen die zijn steentje daaraan wil bijdragen, is van harte welkom. We hebben hier dringend meer mensen bij nodig. De ervaring van de afgelopen jaren is dat we tijdens de werkweek voldoende hulp hebben, maar dat de afbouw op slechts een paar schouders terechtkomt. Denk er eens over na of je je vakantiedagen dit jaar ná de conferentie kunt opnemen, in plaats van ervoor. Je hulp is meer dan welkom. 
Als je meehelpt bij de afbouw kun je je tent/caravan zonder kosten laten staan. De sanitaire voorzieningen blijven beschikbaar en voor maaltijden wordt gezorgd. Op dinsdagmorgen verzamelen de werkers zich om 08.00 uur in het medewerkersrestaurant voor het ontbijt. Daarna wordt iedereen ingedeeld in werkgroepen.

Belangrijke informatie pre-werkweek en afbouw

  • De minimumleeftijd voor deelname is 16 jaar. Vanwege de vele werkzaamheden is het conferentieterrein tijdens de (pre-)werkweek en de afbouwweek geen veilige omgeving voor kinderen. 
  • Kamperen op het medewerkersterrein tijdens de werkweek, conferentie en afbouw is alleen mogelijk voor vrijwilligers die meewerken.
  • Mee-eten tijdens de (pre-)werkweek en afbouw is alleen mogelijk voor vrijwilligers die meewerken.
  • Tijdens de (pre-)werkweek en afbouw zijn er geen voorzieningen beschikbaar voor mensen die rolstoelgebonden zijn en afhankelijk van aangepast sanitair. 
  • Het is belangrijk dat iedere vrijwilliger tijdens de (pre-)werkweek en/of afbouw zelf een W.A.- en een ongevallenverzekering heeft afgesloten. Opwekking kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden.
  • Registreren als medewerker kan van 1 februari tot en met 20 mei online. Opgave voor de afbouw kan ook nog ter plekke bij het stewardskantoor op het hoofdterrein.
  • Na registratie ontvang je enkele weken voor de conferentie een bevestiging per post met daarbij een toegangsbewijs, dat je nodig hebt om toegelaten te worden op het terrein. Het is belangrijk dat je dit toegangsbewijs invult en zichtbaar achter de ruit van je auto legt als je naar het conferentieterrein komt.  

Ik werk mee

Na een mooie conferentie een paar dagen actief aan de slag om het tentenkamp af te breken en het terrein weer in zijn oude staat terug te brengen. We zijn dankbaar voor je hulp!